Záruka

Tovar je chránený trojročnou alebo päťročnou zárukou (podľa jednotlivých druhov).