Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 Vyhlásenie o ochrane súkromia

 

Vážení zákazníci,

v súlade so všeobecným nariadením 2016/679 pochádzajúcim od Európskeho parlamentu a Rady EÚ tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane osobných údajov schváleným v apríli 2016 s účinnosťou od 25. mája 2018, Vás chceme informovať o zabezpečení a ochrane Vašich osobných údajov , ktoré spracovávame v súvislosti s návštevou webových stránok spoločnosti Marek Horváth – Rudeta SK.

Spracovanie osobných údajov:

 Za účelom vybavenia a odoslanie objednávky spracovávame tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mail, tel.kontakt, ulica a pč., mesto, PSČ, doručovacia adresa, IČO, DIČ.

Pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavením objednávky (zmluvy) sa nevyžaduje súhlas osoby.

V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude spoločnosť Marek Horváth – Rudeta SK vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 10 rokov od uzavretia príslušnej objednávky - kúpnej zmluvy.

Za účelom vybavenia a odoslanie objednávky cez registráciu a zriadenie osobného účtu zákazníka spracovávame tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., mesto, PSČ, doručovacia adresa, IČO, DIČ.

Registrácia a zriadenie osobného účtu zákazníka slúži pre rýchlejšie a pohodlnejšie nákup na e-shope firmy Marek Horváth – Rudeta SK

Vytvorenie registrácie a osobného účtu na www.rudeta.sk je dobrovoľný a máte možnosť po prihlásení svoj osobný účet kedykoľvek zmazať alebo o zmazanie požiadať v emaile zaslanom na e-mailovú adresu predaj@rudeta.sk

V prípade neudelenia súhlasu bude Váš osobný účet a registrácia so všetkými údajmi po vybavení objednávky a zaslaní tovaru vymazaný.

V súvislostí s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií:

 Spoločnosť Marek Horváth – Rudeta SK spracováva osobné údaje zákazníkov poskytnuté v súvislosti s vybavením rôznych otázok a požiadaviek. Tieto poskytnuté osobné údaje sa budú spracovávať iba v nevyhnutnom rozsahu a len do doby vybavenia daného dotazu alebo požiadavky.

Pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s uplatnením reklamácie výrobku sa nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúceho reklamáciu. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti Marek Horváth – Rudeta SK

Komu budeme Vaše údaje odovzdávať?

Osobné údaje spoločnosť Marek Horváth – Rudeta SK spracováva sama, v prípade, keď je objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, odovzdáva ho dopravnej spoločnosti Toptrans.

K Vašim osobným údajom môžu získať prístup v určitom rozsahu prevádzkovatelia našich IT systémov:

Martina Gruchaláková, Do Baničného 525/18, 034 01 Ružomberok, IČO: 48222275 DIČ: 1049673625

Exalogic, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83  Bešeňová, IČO: 36421499, DIČ: 2021861127

SOTE, ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Poľsko

 

Poučenie o vašich právach

V súlade s nariadením o ochrane osobných údajov GDPR platným od 25. 5. 2018 upozorňujeme, že máte právo u našej organizácie ako správcu Vašich osobných údajov:

požadovať prístup k osobným údajom,

na opravu osobných údajov alebo na ich vymazanie,

na obmedzenie spracovanie osobných údajov,

vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,

na prenosnosť osobných údajov,

podať sťažnosť u dozorného úradu

máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na e-mailovú adresu predaj@rudeta.sk

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 25.5.2018

 

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.