Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 Vyhlásenie o ochrane súkromia

 

Vážení zákazníci,

v súlade so všeobecným nariadením 2016/679 pochádzajúcim od Európskeho parlamentu a Rady EÚ tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane osobných údajov schváleným v apríli 2016 s účinnosťou od 25. mája 2018, Vás chceme informovať o zabezpečení a ochrane Vašich osobných údajov , ktoré spracovávame v súvislosti s návštevou webových stránok spoločnosti Marek Horváth – Rudeta SK.

Spracovanie osobných údajov:

 Za účelom vybavenia a odoslanie objednávky spracovávame tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mail, tel.kontakt, ulica a pč., mesto, PSČ, doručovacia adresa, IČO, DIČ.

Pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavením objednávky (zmluvy) sa nevyžaduje súhlas osoby.

V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude spoločnosť Marek Horváth – Rudeta SK vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 10 rokov od uzavretia príslušnej objednávky - kúpnej zmluvy.

Za účelom vybavenia a odoslanie objednávky cez registráciu a zriadenie osobného účtu zákazníka spracovávame tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., mesto, PSČ, doručovacia adresa, IČO, DIČ.

Registrácia a zriadenie osobného účtu zákazníka slúži pre rýchlejšie a pohodlnejšie nákup na e-shope firmy Marek Horváth – Rudeta SK

Vytvorenie registrácie a osobného účtu na www.rudeta.sk je dobrovoľný a máte možnosť po prihlásení svoj osobný účet kedykoľvek zmazať alebo o zmazanie požiadať v emaile zaslanom na e-mailovú adresu predaj@rudeta.sk

V prípade neudelenia súhlasu bude Váš osobný účet a registrácia so všetkými údajmi po vybavení objednávky a zaslaní tovaru vymazaný.

V súvislostí s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií:

 Spoločnosť Marek Horváth – Rudeta SK spracováva osobné údaje zákazníkov poskytnuté v súvislosti s vybavením rôznych otázok a požiadaviek. Tieto poskytnuté osobné údaje sa budú spracovávať iba v nevyhnutnom rozsahu a len do doby vybavenia daného dotazu alebo požiadavky.

Pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s uplatnením reklamácie výrobku sa nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúceho reklamáciu. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti Marek Horváth – Rudeta SK

Komu budeme Vaše údaje odovzdávať?

Osobné údaje spoločnosť Marek Horváth – Rudeta SK spracováva sama, v prípade, keď je objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, odovzdáva ho dopravnej spoločnosti Toptrans.

K Vašim osobným údajom môžu získať prístup v určitom rozsahu prevádzkovatelia našich IT systémov:

Martina Gruchaláková, Do Baničného 525/18, 034 01 Ružomberok, IČO: 48222275 DIČ: 1049673625

Exalogic, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83  Bešeňová, IČO: 36421499, DIČ: 2021861127

SOTE, ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Poľsko

 

Poučenie o vašich právach

V súlade s nariadením o ochrane osobných údajov GDPR platným od 25. 5. 2018 upozorňujeme, že máte právo u našej organizácie ako správcu Vašich osobných údajov:

požadovať prístup k osobným údajom,

na opravu osobných údajov alebo na ich vymazanie,

na obmedzenie spracovanie osobných údajov,

vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,

na prenosnosť osobných údajov,

podať sťažnosť u dozorného úradu

máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na e-mailovú adresu predaj@rudeta.sk

 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 25.5.2018